Referentie projecten

Bevestigen van bestrating tussen tramrails

Door de bestrating rondom tramrails te bevestigen in betonwegenmortel wordt deze duurzaam beschermd tegen de optredende spanningen. Hoewel het een zeer intensief tramtraject betrof heeft de aanleg overdag plaats gevonden. Snel uithardende mortels met een hoge eindsterkte bieden hier een duurzame oplossing. Er wordt hierdoor weerstand geboden tegen de hoge trillingen en het straatbeeld blijft zo comfortabel en veilig.

Verlijmen betonbanden op asfalt

POLTEC 717 fungeert als een optimale hechtbrug
tussen beton en asfalt. Het resultaat is een verbinding
die sterker is dan het beton en asfalt zelf. POLTEC 717
heeft een zeer hoge dichtheid waardoor water vrijwel
niet kan indringen en vorst dus geen schade kan
veroorzaken aan de verbinding. Naast POLTEC 717 is er
een breed scala aan gerelateerde hechtmortels, ieder
met bijzondere eigenschappen zoals snelle uitharding
en zeer kleine of juist grote laagdikte.

Duurzaam herstel van vierkante putafdekkingen bij intensief verkeer

Solide en duurzaam herstel en tegelijkertijd binnen enkele uren de put weer vrijgeven voor het verkeer. Dat was het doel. Door gebruik te maken van de snel uithardende stelmortel Poltec 700 en de putkoppen vervolgens te verankeren met Poltec 712 betonwegenmortel werd dit doel ruimschoots gehaald. Zo bleef de overlast beperkt. Daarnaast is Poltec 700 beter bestand tegen agressieve rioolgassen, zodat de putranden blijvend zijn hersteld.

herstel putten op platform vliegveld

Snel uithardende Poltec 704 polymeer-gemodificeerde stelmortel en Poltec 712 betonwegenmortel hebben een hoge aanvangsdruksterkte van meer dan 20 N/mm2 na slechts 1,5 uur en een uiteindelijke druksterkte na 28 dagen van wel 70 en 60 N/mm2 respectievelijk.
Door de speciaal ontwikkelde putafdekkingen, welke waren voorzien van gietijzeren kaders, te stellen op Poltec 704 en deze vervolgens te verankeren met Poltec 712 kon elke put binnen enkele uren weer worden vrijgegeven aan de luchtverkeersleiding, zodat de overlast beperkt bleef. Daarnaast is Poltec 704 vloeistofdicht en bestand tegen agressieve rioolgassen zodat de inspectieputten blijvend hersteld werden.

verlijmen van zitbanken op asfalt aan de kust

Op de strekdam langs de jachthaven en op de verschillende recreatiepaden in de duinen staan inmiddels de zitelementen verlijmt met Poltec hechtmortel. Poltec 717 fungeert als een optimale hechtbrug tussen beton en asfalt. Ook bij zelfverdichtend beton, wat zich minder goed laat hechten. Poltec 717 heeft een zeer lage porositeit waardoor (zout) water vrijwel niet kan indringen. Daarnaast is het product uitgebreid getest op de invloeden van zouten en heeft het in de loop der jaren zijn sporen verdient op de nederlandse wegen. En nu dus ook langs de Nederlandse kust.

verlijmen op gecoat brugdek

Na een geslaagde proefverlijming en in nauw overleg tussen ontwerpers, aannemers en leveranciers werd gekozen om het straatwerk rechtstreeks te verlijmen op de conserverende coating met Poltec 531 epoxybindmiddel. De voegen werden vervolgens gevuld met Poltec 715 cementgebonden voegmortel. Naast een uitstekende hechting op allerlei ondergronden en beschermende eigenschappen heeft Poltec 531 een hoge (chemisch-) weerstand en dus een hoge levensverwachting. Voegen van het straatwerk met de beproefde voegmortel Poltec 715 resulteerde in een duurzame en esthetische afwerking.

Verlijmen op gegalvaniseerd staal

Gezien de uitdagende technische eisen werd in nauw overleg tussen de opdrachtgever, de aannemer, architecten en Poltec gekozen het straatwerk te verlijmen met Poltec 531 epoxymortel. Dit is een epoxylijm die ook als mortel toegepast kan worden. Poltec 531 biedt ruim voldoende hechtsterkte in combinatie met de benodigde stelhoogte.
Om het geheel esthetisch compleet te maken werd gekozen om de mortel gekleurd aan te brengen met de Poltec 715-Terre (aardkleurig). De dilatatie voegen werden voorzien van de flexibele voegmortel Poltec 130 in de speciaal daardoor geformuleerde kleur.

Verlijmen van sierstraatwerk op beton

Door zowel aan de onderkant als aan de bovenkant gebruik te maken van waterdichte producten is waterindringing in het systeem uitgesloten. Door klinkers en natuursteen te stellen in een extreem sterk (B70) mortelbed van Poltec 710 en af te voegen met hoogwaardige voegmortel Poltec 715 werd het Medaillon met zijn kenmerkende gekruiste sleutels duurzaam in ere hersteld.

Brugdeksysteem klinkers verlijmen op beton

De oplossing is het verlijmen van klinkers op asfalt of beton in plaats van straten in zand. Deze duurzame oplossing maakt dat straatwerk decennia meegaat zelfs onder de zwaarste verkeersbelasting. Verkeersoverlast behoort tot de verleden tijd en vandalisme is vrijwel uitgesloten.

Op hoogte stellen van putranden in asfalt

Door gebruik te maken van het inboren kon de deklaag met optimale verdichting aangebracht worden en werd schade aan het nieuwe asfalt tot een minimum beperkt. voor het verkeer kon beperkt worden door gebruik te maken van zeer snel uithardende Poltec 700 stelmortel en verankering met Poltec 703. Hierdoor konden de werkvakken binnen enkele uren weer volledig vrijgegeven worden voor het verkeer. Daarnaast is Poltec 700 bestand tegen rioolgassen waardoor de inspectieput blijvend hersteld werd.

Beton verlijmen op asfalt bij hoge laagdikte

Door gebruik te maken van Poltec 718 hechtmortel kon de benodigde stelhoogte eenvoudig gehaald worden aangezien dit product tot wel 50mm laagdikte toegepast kan worden. Hiervoor hoefde de mortel enkel wat stugger aangemaakt te worden. Poltec 718 en Poltec 719 zijn beide Polymeer-gevulde producten waardoor monolitische (ondeelbare) verbindingen ontstaan die sterker zijn dan de te verlijmen oppervlakken. Daarnaast verhoogt deze polymeer de weerstand tegen zijwaartse belasting.

verlijmen natuursteen op staal

POLTEC heeft een beproefd system ontwikkeld waarmee natuursteen elementen duurzaam verlijmd kunnen worden op staal. Het gebruik van een speciale epoxy primer in combinatie met een bijbehorende hechtmortel zorgt voor een permanente hechting tussen staal en natuursteen