< Terug naar referenties

Poltec referentie

Op hoogte stellen van putranden in asfalt

VRAAG

Verzakte putten kunnen gevaar opleveren voor verkeer (met name motorrijders) en overlast geven voor aanwonenden. Tijdens de reconstructie van de N225 dienden ook de daar aanwezige inspectieputten op hoogte gebracht te worden. Om lelijke schades aan de nieuwe deklaag en verdichtingsproblemen rond de putten te voorkomen werd gezocht naar een alternatieve methodes om de putten te stellen. Daarnaast diende de overlast voor het verkeer tijdens de uitvoeringsfase zoveel mogelijk beperkt te worden.

OPLOSSING

Door gebruik te maken van het inboren kon de deklaag met optimale verdichting aangebracht worden en werd schade aan het nieuwe asfalt tot een minimum beperkt. voor het verkeer kon beperkt worden door gebruik te maken van zeer snel uithardende Poltec 700 stelmortel en verankering met Poltec 703. Hierdoor konden de werkvakken binnen enkele uren weer volledig vrijgegeven worden voor het verkeer. Daarnaast is Poltec 700 bestand tegen rioolgassen waardoor de inspectieput blijvend hersteld werd.

Locatie

Ritzema Bosweg, N225 Wageningen-Renkum

Betrokken bij dit project

Provincie Gelderland (opdrachtgever)
Put Stel Techniek van den Broek Heteren (onderaannemer)
Poltec BV (leverancier mortelproducten)

Bestekteksten

Op hoogte stellen van putranden