< Terug naar referenties

Poltec referentie

Verlijmen betonbanden op asfalt

VRAAG

Betonbanden worden gebruikt voor veel verschillende
toepassingen. Naast gebruik als scheiding van rijbanen
op provinciale wegen worden betonbanden ook veel
gebruikt als stootband bij parkeerplaatsen. Een bekend
probleem is het loslaten van banden die gesteld zijn op
betonspecie.
Betonbanden op de afsluitdijk, inclusief de mortel, staan
continue bloot aan de weerselementen. Een duurzame
verbinding tussen de band en het asfalt is dus een vereiste.

OPLOSSING

POLTEC 717 fungeert als een optimale hechtbrug
tussen beton en asfalt. Het resultaat is een verbinding
die sterker is dan het beton en asfalt zelf. POLTEC 717
heeft een zeer hoge dichtheid waardoor water vrijwel
niet kan indringen en vorst dus geen schade kan
veroorzaken aan de verbinding. Naast POLTEC 717 is er
een breed scala aan gerelateerde hechtmortels, ieder
met bijzondere eigenschappen zoals snelle uitharding
en zeer kleine of juist grote laagdikte.

Locatie

Afsluitdijk

Betrokken bij dit project

Rijkswaterstaat (opdrachtgever)
Poltec BV (leverancier hechtmortel)

Bestekteksten

Verlijmen van betonbanden op asfalt en beton