Solid Company Flexible Solutions

Poltec Cement Technology

Poltec cement technology levert bouwmaterialen en cementgebonden mortels. De meerwaarde van Poltec ligt in het probleemoplossend vermogen, de adviezen bij het ontwerpen en de variatie in toepassingen. POLTEC adviseert aannemers, adviesbureaus, technici en architecten m.b.t. toepassingsmogelijkheden van de producten en draagt technische oplossingen aan.

Bel voor advies 026 47 21 757